INSTITUTUL TEHNOLOGIC TALLAGHT

.: 
Intro: 

INSTITUTUL TEHNOLOGIC TALLAGHT ESTE O INSTITUȚIE EDUCAȚIONALĂ DIVERSĂ ȘI DINAMICĂ. ACEASTĂ INSTITUȚIE OFERĂ O SERIE DE OPORTUNITĂȚI EDUCAȚIONALE ȘI DE FORMARE ÎN CADRUL UNOR PROGRAME ATÂT DE PREDARE, CÂT ȘI DE CERCETARE, CE REFLECTĂ CUNOȘTINȚELE ACTUALE ȘI PRACTICILE RELEVANTE PENTRU ECONOMIA REGIONALĂ ȘI PENTRU SOCIETATE. SCOPUL ESTE ACELA DE A-ȘI ADUCE O CONTRIBUȚIE MAJORĂ LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ A REGIUNII.

INSTITUTUL SERVEȘTE O COMUNITATE DE ÎNVĂȚARE MULTICULTURALĂ, ÎN CADRUL UNOR PROGRAME INTEGRALE SAU PART-TIME. INSTITUTUL A DEZVOLTAT O VARIETATE DE PROGRAME EDUCAȚIONALE LA TOATE NIVELELE, DE LA DIPLOME DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR LA CERTIFICĂRI OBȚINUTE ÎN CADRUL PROGRAMELOR MASTERALE ȘI DOCTORALE-BAZATE PE CERCETARE. DE ASEMENEA, OFERĂ PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DOMENIILE ELECTRICITATE, OSPITALITATE ȘI SERVIRE. A STABILIT PARTENERIATE CU ASOCIAȚII PROFESIONALE ȘI CU REPREZENTANȚI AI INDUSTRIEI DIN REGIUNE. AU FOST CREATE DE ASEMENEA PROGRAME ACADEMICE PENTRU A RĂSPUNDE NEVOILOR DIN ZONA DE AFACERI ȘI INDUSTRIE. INIȚIATIVELE EDUCAȚIONALE DESFĂȘURATE ÎN PARTENERIAT FUNCȚIONEAZĂ DEJA DE MAI MULT DE 10 ANI ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE DE SCURTĂ DURATĂ SUNT OFERTATE ÎN MOD CONTINUU PENTRU A VENI ÎN ÎNTÂMPINAREA NEVOILOR INDUSTRIEI LOCALE DE A-ȘI CALIFICA PERSONALUL ÎN ANUMITE DOMENII SAU CU ANUMITE ABILITĂȚI. 

INSTITUTUL ÎȘI ASUMĂ IMPLICAREA DIRECTĂ ÎN ACTIVITĂȚILE ECONOMICE ALE REGIUNII CA ACTIVITATE PRINCIPALĂ, ȘI ÎNCEARCĂ SĂ MAXIMIZEZE IMPACTUL PRIN OFERIREA DE PROGRAME DE CALITATE, RELEVANTE, ORGANIZATE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR.

INSTITUTUL A STABILIT O ARIE LARGĂ DE SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI DE SUPORT; FACILITEAZĂ OPȚIUNI FLEXIBILE DE OFERTE EDUCAȚIONALE ȘI ARE LEGĂTURI STRÂNSE CU DOMENIUL AFACERILOR ȘI INDUSTRIEI, ÎN RELAȚIE CU FORMĂRILE CERUTE DE CLIENT, ACTUALIZAREA ABILITĂȚILOR ȘI DEZVOLTĂRILOR DE LA LOCUL DE MUNCĂ.

INSTITUTUL A FOST ÎN FRUNTEA MULTOR INIȚIATIVE DE NIVEL NAȚIONAL, REFERITOARE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ȘI PĂSTRĂRII STUDENȚILOR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT. A LUCRAT ÎNDEAPROAPE CU ȘCOLILE DE NIVEL SECUNDAR, CU GRUPURI DE EDUCAȚIE A ADULȚILOR, GRUPURI COMUNITARE ȘI AGENȚII DE ASIGURARE A STĂRII DE BINE, PERNTRU A PROMOVA AL TREILEA NIVEL DE EDUCAȚIE, CEA UNIVERSITARĂ, ÎN RÂNDUL CELOR ÎN CARE RATA DE PARTICIPARE ESTE MICĂ. DE-A LUNGUL TIMPULUI, AU FOST DEZVOLTATE O SERIE DE INIȚIATIVE DE STIMULARE A PROCESELOR DE PREDARE-ÎNVĂȚARE, DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A FLEXIBILITĂȚII ACCESULUI ȘI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PĂSTRĂRII STUDENȚILOR ÎN UNIVERSITATE. CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚARE ȘI PREDARE A EVOLUAT DE LA ACESTE INIȚIATIVE ȘI A OFERIT PERSOANELOR CARE ÎNVAȚĂ SUPORT, SPRIJIN PENTRU A AVEA ACCES LA NOILE TEHNOLOGII ȘI TOTODATĂ A FORMAT CADRELE DIDACTICE PE COMPONENTA STILURILOR DE PREDARE ȘI A PEDAGOGIEI.

INSTITUTUL ACORDĂ O ATENȚIE DEOSEBITĂ PROFESIONALISMULUI ȘI EXCELENȚEI ÎN TOATE DOMENIILE, ÎN MOD PARTICULAR REFERITOR LA CALITATEA SERVICIILOR OFERITE BENEFICIARILOR. ACEȘTIA INCLUD STUDENȚII, ANGAJATORII, COMUNITATEA DE AFACERI, ABSOLVENȚII, PĂRINȚII, ȘCOLILE, AGENȚIILE DE STAT, ORGANIZAȚIILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI COMUNITARĂ. INSTITUTUL TEHNOLOGIC TALLAGHT ASPIRĂ SĂ CONSTRUIASCĂ CEA MAI BUNĂ INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, PRIN ÎNCURAJAREA ȘI PROMOVAREA UNUI NUCLEU DE VALORI ÎN TOATE ACTIVITĂȚILE INSTITUȚIEI. ACESTE VALORI REFLECTĂ ASUMAREA EXCELENȚEI ÎN OFERTA EDUCAȚIONALĂ ȘI CEA DE CERCETARE, ÎN STIMULAREA EXPERIENȚELOR DE ÎNVĂȚARE ALE STUDENȚILOR ȘI ÎN SPRIJINIREA AFACERILOR LOCALE ȘI A INDUSTRIEI.

WWW.IT-TALLAGHT.IE