INSTITUTUL TEHNOLOGIC DE EDUCAȚIE BALTIC

.: 
Intro: 

BETI A FOST FONDAT ÎN 2003, DE O ECHIPĂ DE PROFESIONIȘTI CARE A LUCRAT ÎN DOMENIUL ICT ȘI AL TEHNOLOGIILOR EDUCAȚIONALE PENTRU MAI MULT DE 15 ANI. ÎN TIMP CE ERAU IMPLEMENTATE DIFERITE ACTIVITĂȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ÎN SECTOARELE FORMĂRII VOCAȚIONALE, EXPERIENȚA BOGATĂ, CUNOȘTINȚELE ȘI ABILITĂȚILE ERAU ACUMULATE ÎN DOMENIUL FORMĂRII BAZATE PE ICT, METODOLOGIEI EDUCAȚIEI LA DISTANȚĂ, TEHNOLOGIILOR DE ÎNVĂȚARE, PRODUCERII MULTIMEDIA, DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR WEB.

ECHIPA A PARTICIPAT ACTIV LA INIȚIATIVELE NAȚIONALE ȘI EUROPENE, PRECUM EUREKA, LEONARDO DA VINCI, PHARE, KA3, GRUNDTVIG ȘI ALTELE. PRINCIPALELE SCOPURI ALE INSTITUTULUI SUNT:
- SĂ APLICĂM ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, METODOLOGICE ȘI PRACTICE PENTRU A ÎNCURAJA ICT BAZAT PE FORMARE ȘI ÎNVĂȚARE PENTRU A BALANSA EDUCAȚIA ȘI DEZVOLTAREA SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ; 
- SĂ STIMULĂM DEZVOLTAREA DEMOCRATICĂ, ACCESUL LARG ȘI CONDIȚIILE DE FORMARE DEPENDENTE DE SINE PENTRU TOȚI CETĂȚENII  ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII PARADIGMEI ÎNVĂȚĂRII DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEȚI, DEZVOLTĂRII INȚIATIVELOR DE EDUCAȚIE LA DISTANȚĂ ȘI CREĂRII UNOR SISTEME INFORMATICE PENTRU FORMARE, GHIDARE ȘI CONSILIERE; 
- SĂ SPRIJINIM PROCESUL DE MANAGEMENT ȘI ABORDAREA BAZATĂ PE PROIECTE, ÎN COOPERARE CU ORGANIZAȚIILE ȘI INDIVIZII CARE ASIGURĂ EFICIENȚA ȘI CALITATEA IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR SERVICIILOR OFERITE; 
- SĂ DEZVOLTĂM NOI METODOLOGII DE E-LEARNING ȘI NOI FORME DE ÎNVĂȚARE, EXPERTIZĂ, ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI EVALUARE;

WWW.BETI.LT