DESPRE PROIECT

JANUS+ ÎȘI PROPUNE ÎNVĂȚAREA, PREDAREA ȘI EVALUAREA ABILITĂȚILOR INTERPERSONALE ÎN CONTEXTE DE FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ. ÎNTR-ADEVĂR, FORMĂRILE BAZATE PE LOCUL DE MUNCĂ SUNT CELE MAI EFICIENTE PENTRU A IDENTIFICA ACESTE ABILITĂȚI INTERPERSONALE, PE BAZA SUCCESIUNII PERIOADELOR DE FORMARE ȘI DE MUNCĂ.

DEȘI SUNT IMPORTANTE, ACESTE ABILITĂȚI SUNT ADESEA NERECUNOSCUTE, ÎN MOD PARTICULAR ÎN ORGANIZAȚIILE MICI, PRECUM ÎNTREPRINDERILE FOARTE MICI, ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII ȘI ASOCIAȚIILE MICI, INDIFERENT DE SECTOR.

SCOPUL ACESTUI PROIECT ESTE DE A DEZVOLTA ANGAJABILITATEA COMPREHENSIVĂ PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ȘI ASTFEL SĂ LUPTE ÎMPOTRIVA ABANDONULUI ȘI LIPSEI DE ANGAJARE, DIN MOMENT CE DIN CE ÎN CE MAI MULTE COMPANII NU CAUTĂ DOAR OAMENI INTELIGENȚI, CI ȘI OAMENI DEȘTEPȚI, CE COMBINĂ CUNOȘTINȚELE, ABILITĂȚILE ȘI ATITUDINILE (ABILITĂȚILE INTERPERSONALE) PENTRU A SE ADAPTA CONSTANT LA CONTEXTE ÎN PERMANENTĂ SCHIMBARE ȘI LA SITUAȚII COMPLEXE.

PROIECTUL JANUS+ ÎȘI ARE RĂDĂCINILE ÎN PROIECTUL JANUS, FINALIZAT ÎN ANUL 2014. PROIECTUL JANUS A OFERIT O BAZĂ SOLIDĂ PENTRU ÎNȚELEGEREA ACESTOR FACTORI, CARE CONTRIBUIE CA FORMATORII ȘI CURSANȚII SĂ AIBĂ EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE POZITIVE ȘI CA PROGRAMELE DE FORMARE BAZATE PE CONTEXTE DE MUNCĂ SĂ AIBĂ REZULTATE POZITIVE.  PROIECTUL JANUS+ INTENȚIONEAZĂ SĂ STUDIEZE MAI ÎNDEAPROAPE ABILITĂȚILE INTERPERSONALE TRANSFERABILE PRIN PROPUNEREA UNEI PEDAGOGII INOVATIVE A PREDĂRII, ÎNVĂȚĂRII ȘI EVALUĂRII ABILITĂȚILOR INTERPERSONALE, PRIN IMPLICAREA A 3 BENEFICIARI (COMPANII GAZDĂ, CENTRE DE FORMARE ȘI CURSANȚI) ÎN PROCES ȘI PRIN CONSTRUIREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE.