PARTNERIAI

JANUS+ PROJEKTU, SUVIENIJAMA ŠEŠIŲ PARTNERIŲ IŠ ŠEŠIŲ SKIRTINGŲ VALSTYBIŲ PATIRTIS TYRIMŲ IR KONSULTAVIMO SRITYSE TAM, KAD BŪTŲ IŠTIRTAS SU DARBU SUSIJUSIŲ TRANSVERSALIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMOSI IR VERTINIMO ASPEKTAI. TARPTAUTINIS JANUS+ PROJEKTAS NE TIK SUTEIKIA TARP-VALSTYBINĮ MOKYMOSI GALIMYBĘ, BET IR SKATINA AKTYVŲ SKIRTINGŲ ORGANIZACIJŲ IR JŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMĄ.

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE – TAI NVO RUMUNIJOJE, NUO 2005 METŲ VEIKIANTI MOKYMOSI VISA GYVENIMĄ SRITYJE.

CNAM

CNAM PAYS DE LA LOIRE (CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET ET MÉTIERS / NACIONALINĖ MENŲ IR AMATŲ KONSERVATORIJA) – LYDERIAUJANTI AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJA, ORIENTUOTA Į TĘSTINĮ SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ. CNAM SUDARO 10000 – DARBUOTOJŲ, STUDENTŲ BEI BEDARBIŲ, TAIP PAT TINKLAS, KURĮ SUDARO 7 MOKYMOSI CENTRAI PAYS DE LA LOIRE REGIONE, 10 SPECIALIZUOTŲ INSTITUCIJŲ IR SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ LABORATORIJA.

DIE BERATER

“DIE BERATER” UNTERNEHMENSBERATUNGS GMBH VEIKLA ORIENTUOTA Į SUAUGUSIŲJŲ PROFESINĮ MOKYMĄ IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRĄ. ĮMONĖ ĮKURTA 1998 MARTIN’O RÖHSNER’IO INICIATYVA. ŠIUO METU, DIE BERATER® TURI 350 DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ DAUGIAU NEI 40-TYJE REGIONŲ AUSTRIJOJE BEI CENTRUOSE, ESANČIUOSE SLOVAKIJOJE, SLOVĖNIJOJE IR BULGARIJOJE.

BALTIJOS EDUKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS

BALTIJOS EDUKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS BUVO ĮKURTAS 2003 METAIS AKTYVIOS PROFESIONALŲ KOMANDOS, KURIE DIRBO SU IKT IR ŠVIETIMO TECHNOLOGIJŲ SRITYJE DAUGIAU NEI 15 METŲ. VYKDANT ĮVAIRIĄ VEIKLĄ AUKŠTOJO MOKSLO IR PROFESINIO MOKYMO SEKTORIUOSE, DAUG PATIRTIES, ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ BUVO SUKAUPTA IKT SUSTIPRINTAME MOKYME, NUOTOLINIO MOKYMO METODIKOSE, MOKYMOSI TECHNOLOGIJOSE, MULTIMEDIJOS GAMYBOJE, ŽINIATINKLIO TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ PLĖTROJE IR T.T.

DEFOIN

DEFOIN TURI DAUG PATIRTIES RENGIANT IŠSAMIUS VALDYMO PLANUS BEI TEIKIANT PASIŪLYMUS TĘSTINIO IR PROFESINIO MOKYMO DIZAINO, VALDYMO IR PATEIKIMO SPRENDIMUS VERSLUI IR DARBUOTOJAMS BEI BEDARBIAMS ASMENIMS.

THE INSTITUTE OF TECHNOLOGY TALLAGHT

THE INSTITUTE OF TECHNOLOGY TALLAGHT -  ĮVAIRI IR DINAMIŠKA ŠVIETIMO ĮSTAIGA. ĮSTAIGA TEIKIA PLATŲ SPEKTRĄ ŠVIETIMO IR MOKYMO VEIKLŲ, KURIOS ATLIEPIA ESAMUS REGIONO DARBO RINKOS POREIKIUS.