THE INSTITUTE OF TECHNOLOGY TALLAGHT

.: 
Intro: 

THE INSTITUTE OF TECHNOLOGY TALLAGHT -  ĮVAIRI IR DINAMIŠKA ŠVIETIMO ĮSTAIGA. ĮSTAIGA TEIKIA PLATŲ SPEKTRĄ ŠVIETIMO IR MOKYMO VEIKLŲ, KURIOS ATLIEPIA ESAMUS REGIONO DARBO RINKOS POREIKIUS.

INSTITUTAS ORIENTUOJASI Į ĮVAIRIĄ IR TARPKULTŪRINĘ BESIMOKANČIŲJŲ BENDRUOMENĘ, SIŪLYDAMAS PILNAS ARBA DALINES STUDIJŲ PROGRAMAS. INSTITUTAS IŠVYSTĖ PLATŲ SPEKTRĄ STUDIJŲ PROGRAMŲ: MOKOMOSIOS BAKALAURO IR MAGISTRO PROGRAMOS BEI TIRIAMOSIOS MAGISTRO IR DOKTORANTŪROS PROGRAMOS. INSTITUTAS TAIP PAT TEIKIA PROFESINIO MOKYMO ELEKTROS PARDAVIMŲ, SVETINGUMO IR MAITINIMO SRIČIŲ PROGRAMAS. INSTITUTAS IŠPLĖTOJO GLAUDŽIUS RYŠIUS SU KITOMIS PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS BEI PUOSELĖJA GLAUDŽIUS SANTYKIUS SU VIETINĖMIS INDUSTRIJOS ĮMONĖMIS. JUNGTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS INSTITUTE TEIKIAMOS JAU DAUGIAU NEI 10 METŲ. ŠIOS PROGRAMOS YRA NUOLAT ATNAUJINAMOS IR PERŽIŪRIMOS, KAD KUO GERIAU ATITIKTŲ RINKOS POREIKIUS. INSTITUTAS SIEKIA PAGERINTI REGIONO EKONOMIKĄ, TEIKIANT AUKŠTOS KOKYBĖS AUKŠTOJO MOKSLO PROGRAMAS.

INSTITUTAS TEIKIA PLATŲ SPEKTRĄ PARAMOS PRIEMONIŲ, PALAIKO LANKSTŲ TEIKIMO BŪDĄ IR MEZGA GLAUDŽIUS RYŠIUS SU VERSLO IR INDUSTRIJŲ ĮMONĖMIS IDANT PAGERINTI MOKYMĄSI AR TOBULINTI TURIMAS KOMPETENCIJAS.

INSTITUTAS INICIJUOJA NACIONALINES INICIATYVAS, SKIRTAS PAGERINTI STUDENTŲ PRIEINAMUMĄ IR IŠLAIKYMĄ. JIS ITIN GLAUDŽIAI BENDRADARBIAUJA SU ANTROSIOS PAKOPOS MOKYKLOMIS, SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO GRUPĖMIS, BENDRUOMENĖS GRUPĖMIS IR GEROVĖS AGENTŪROMIS, SKATINANT TREČIOS PAKOPOS ŠVIETIMĄ VIETOVĖSE, KUR DALYVAVIMAS TREČIOJOJE PAKOPOJE YRA ŽEMAS. PER ILGĄ LAIKĄ, MOKYMOSI IR MOKYMO CENTRAS EVOLIUCIONAVO IR DABAR GALI PASIŪLYTI NAUJAS INICIATYVAS BEI NAUJAS MOKYMOSI TECHNOLOGIJAS AR TOBULĖJIMO PROGRAMAS.

INSTITUTAS SKIRIA DIDELĮ DĖMESĮ PROFESIONALUMO IR KOMPETENCIJŲ, ATSIŽVELGIANT Į SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ POREIKIUS, UGDYMUI ĮVAIRIOSE SRITYSE. ŠIS PROCESAS ĮTRAUKIA STUDENTUS, DARBUOTOJUS, VERSLO BENDRUOMENĘ, ALUMNI, TĖVUS, MOKYKLAS, VALSTYBINES AGENTŪRAS, VIETINES TOBULĖJIMO IR BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJAS. TALAGTO TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS SIEKIA TAPTI GERIAUSIA AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJA, STIPRINANČIA IR SKATINANČIA VEIKLOMIS PAGRINDINĖS VERTYBES.

WWW.IT-TALLAGHT.IE