BALTIJOS EDUKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS

.: 
Intro: 

BALTIJOS EDUKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS BUVO ĮKURTAS 2003 METAIS AKTYVIOS PROFESIONALŲ KOMANDOS, KURIE DIRBO SU IKT IR ŠVIETIMO TECHNOLOGIJŲ SRITYJE DAUGIAU NEI 15 METŲ. VYKDANT ĮVAIRIĄ VEIKLĄ AUKŠTOJO MOKSLO IR PROFESINIO MOKYMO SEKTORIUOSE, DAUG PATIRTIES, ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ BUVO SUKAUPTA IKT SUSTIPRINTAME MOKYME, NUOTOLINIO MOKYMO METODIKOSE, MOKYMOSI TECHNOLOGIJOSE, MULTIMEDIJOS GAMYBOJE, ŽINIATINKLIO TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ PLĖTROJE IR T.T.

KOMANDA AKTYVIAI DALYVAUJA NACIONALINIUOSE IR EUROPOS INICIATYVOSE "EUREKA", "LEONARDO DA VINCI, PHARE, KA3, GRUNDTVIG IR KT. PAGRINDINIAI INSTITUTO TIKSLAI YRA:

  • TAIKYTI MOKSLINIUS, METODINIUS IR PRAKTINIUS UŽSIĖMIMUS SKATINANT IKT GRINDŽIAMĄ MOKYMĄ IR MOKYMĄSI, SIEKIANT SUBALANSUOTI SKLANDŲ ŠVIETIMĄ, SOCIALINĘ IR EKONOMINĘ PLĖTRĄ;
  • IEŠKOTI DEMOKRATINIŲ, ATVIRŲ IR SAVARANKIŠKO MOKYMOSI SĄLYGŲ VISIEMS PILIEČIAMS ĮGYVENDINANT MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PARADIGMĄ, PLĖTOJANT NUOTOLINIO MOKYMOSI INICIATYVAS IR KURIANT INFORMACINES SISTEMAS MOKYMUI, PARAMAI IR KONSULTAVIMUI;
  • REMTI IT PAGRĮSTUS PROJEKTUS IR PROCESŲ VALDYMĄ, BENDRADARBIAUJANT SU ORGANIZACIJOMIS IR ASMENIMIS, SIEKIANT UŽTIKRINTI VEIKSMINGUMĄ IR KOKYBĘ, ĮGYVENDINANT VEIKLAS IR TEIKIAMAS PASLAUGAS.
  • SUKURTI NAUJAS E. MOKYMOSI METODIKAS IR NAUJAS MOKYMOSI FORMAS, KOMPETENCIJAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ BEI VERTINIMĄ.

WWW.BETI.LT