PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS VILNIUJE

On 28th-29th of September, the Janus+ project partnership meeting was held in Vilnius, Lithuania. The main points of the meeting were as follows: Š.m. rugsėjo 28-29 d. Janus+ projekto partneriai susitiko Vilniuje, Lietuvoje bei aptarė pagrindinius projekto aspektus: 

- Paskutinių 6 mėnesių veiklos ataskaitą.

- Pirmąjį projekto rezultatą/produktą.

- Antrąjį projekto rezultatą/produktą. 

- Viešinimo renginiui skirtą metodologiją.

- Trečiojo projekto produkto/rezultato įgyvendinimo strategiją.

- Viešinimo veiklas.

- Administravimo ir finansines veiklas.

 

Image: