CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII

.: 
Intro: 

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE – TAI NVO RUMUNIJOJE, NUO 2005 METŲ VEIKIANTI MOKYMOSI VISA GYVENIMĄ SRITYJE.

CPIP YRA ĮSIPAREIGOJUSI VIEŠOJOJE POLITIKOJE IR PRAKTIKOJE TAIKYTI VISIEMS PILIEČIAMS LYGIŲ GALIMYBIŲ PRINCIPĄ, KAIP NEATSKIRIAMĄ DEMOKRATIZACIJOS DALĮ IR ATVIROSIOS VISUOMENĖS KŪRIMĄ, SIEKIANT IŠ NAUJO APIBRĖŽTI STATUS IR GERINTI VERSLUMĄ BEI JAUNIMO GALIMYBES.

MES REMIAME INICIATYVAS IR ĮVAIRIAS PROGRAMAS BEI PROJEKTUS, KURIAIS SIEKIAMA BENDRADARBIAVIMO IR GEROSIOS PRAKTIKOS PASIDALIJIMO ŠIOJE SRITYJE. PAGRINDINIS CPIP TIKSLAS – SKATINTI MOKYMĄSI VISA GYVENIMĄ VISOSE SUINTERESUOTOSE ŠALYSE. TAI DAROMA DALYVAUJANT ĮVAIRIOSE EUROPOS INICIATYVOSE IR PASIDALINANT GAUTAIS REZULTATAIS BEI SUKURTAIS PRODUKTAI REGIONE. DIRBAME ŠIOSE SRITYSE:

  • VERSLUMO SKATINIMAS JAUNIMO IR SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ GRUPĖSE
  • SOCIALINIS VERSLUMAS
  • SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SRITYJE, KAIP DVIEJŲ NACIONALINIŲ TINKLE DALYJE
  • REGIONŲ PLĖTROS SRITYJE, DIRBANT ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS SVEIKATOS IR SAUGOS SRITYJE IR KAIMO KŪRĖJŲ MOKYMŲ SRITYJE

MVĮ PLĖTROS SRITYJE, BENDRADARBIAUJANT SU MVĮ REMIANČIAI ORGANAIS BEI PLĖTOJANT MOBILIŲ DARBUOTOJŲ INTEGRACIJOS PRIEMONES.

WWW.CPIP.RO