APIE PROJEKTĄ

JANUS+ PROJEKTU SIEKIAMA MOKYTI, MOKYTIS IR VERTINTI ASMENINES SU DARBU SUSIJUSIAS SAVYBES. PROFESINIS MOKYMAS YRA GERIAUSIAS BŪDAS IDENTIFIKUOTI ŠIAS ASMENINES SAVYBES. TAIP PAT SVARBU TAI, KAD JOS NĖRA PAKANKAMAI ATPAŽĮSTAMOS VISŲ SEKTORIŲ LABAI MAŽOSE, MAŽOSE IR VIDUTINIO DYDŽIO ĮMONĖSE, MAŽOSE ASOCIACIJOSE.

ŠIUO PROJEKTU SIEKIAMA PLĖTOTI VIDUTINĖS TRUKMĖS IR ILGALAIKĮ ĮSIDARBINIMĄ, TAIP MAŽINANT SOCIALINĮ IŠKRITIMĄ IR BEDARBYSTĘ, KADANGI VIS DAUGIAU IR DAUGIAU ĮMONIŲ IEŠKO NE TIK IŠSILAVINUSIŲ, TAČIAU GABIŲ ŽMONIŲ, KURIE SUGEBĖTŲ SĖKMINGAI DERINTI ŽINIAS, ĮGŪDŽIUS IR ASMENINES SAVYBES BEI JAS TAIKYTŲ ATSIŽVELGIANT Į BESIKEIČIANČIAS SITUACIJAS.

JANUS+ PROJEKTO IŠTAKOS GLŪDI 2014 M. PASIBAIGUSIAME JANUS PROJEKTE. JANUS PROJEKTO METU BUVO SURINKTA DAUG INFORMACIJOS APIE FAKTORIUS, LEMIANČIUS SĖKMINGAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR BESIMOKANČIŲJŲ PATIRTIS BEI PUIKIUS, TIESIOGIAI SU DARBU SUSIETŲ MOKYMO PROGRAMŲ REZULTATUS. JANUS+ PROJEKTE TOLIAU PLĖTOJAMA TEMA IR SIEKIAMA DAR GILIAU PAŽVELGTI Į ASMENINIŲ TRANSVERSALIŲ SAVYBIŲ UGDYMĄ, PASIŪLANT INOVATYVŲ MOKYMOSI, MOKYMO IR VERTINIMO MODELĮ, Į MOKYMOSI PROCESĄ AKTYVIAI ĮTRAUKIANT 3 SUINTERESUOTĄSIAS ŠALIS (PRIIMANČIAS ORGANIZACIJAS, MOKYMOSI CENTRUS IR BESIMOKANČIUOSIUS).