O1 – TRANSVERSINIAI ĮGŪDŽIAI SMULKIŲ ORGANIZACIJŲ POŽIŪRIU